REGULAMIN

CZYSTE BESKIDY FESTIWAL 2020

20 września 2020 r. – Hala Lipowska

Czyste Beskidy Festiwal 2020 to ekologiczna inicjatywa, która łączy i integruje miłośników gór. Uczestnicy akcji wyruszają na szlaki w Beskidzie Żywieckim, by wspólnie posprzątać śmieci. Czyste Beskidy Festiwal 2020 to także warsztaty ekologiczne, panel edukacyjny oraz plogging- czyli bieganie i sprzątanie po górskich szlakach. Czyste Beskidy to całoroczne działania mające na celu uświadamianie i szerzenie postaw proekologicznych.

ORGANIZATOR

Fundacja Energia Społeczna

Starostwo Powiatowe w Żywcu

PARTNERZY

Żywiec Zdrój

Chudy Wawrzyniec

Hala Lipowska

The Trail.pl

Outdoor Magazyn

Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe

Stowarzyszenie Polska 2050

Lasy Państwowe

Beskid Ekosystem

Gmina Ujsoły

Gmina Jeleśnia

Gmina Rajcza

Gmina Milówka

Gmina Węgierska Górka

 

 

TERMIN I MIEJSCE

20 września 2020 r. – Schronisko PTTK na Hali Lipowskiej

UCZESTNICTWO

 1. Warunkiem wzięcia udziału w akcji jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, klauzuli zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia o stanie zdrowia.
 2. Formularz zgłoszeniowy, klauzule zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia uczestników o stanie zdrowia należy wypełnić w dniu imprezy u organizatora.
 3. Formularz zgłoszeniowy, klauzula zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenie o stanie zdrowia stanowią załącznik do niniejszego regulaminu.
 4. w przypadku niedostarczenia wymaganych załączników w dniu imprezy osoba nie będzie mogła wziąć udziału w ackji.

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA

 1. Uczestnicy muszą:
 • posiadać dobry stan zdrowia
 • mieć maseczkę zakrywającą usta i nos oraz odpowiedni ubiór dostosowany do warunków atmosferycznych i pieszej wędrówki
 • posiadać aktualne ubezpieczenie NW oraz apteczkę
 1. Uczestnicy zabierają rękawiczki oraz maseczki w własnym zakresie
 2. Organizator zapewnia środek do dezynfekcji rąk
 3. Ilość uczestników akcji nie może przekroczyć 150 osób w każdej strefie warsztatowej
 4. W trakcie trwania imprezy obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa

HARMONOGRAM IMPREZY

1100-1500 Hala Lipowska, rejestracja i wydawanie pakietów

Warsztaty:

 • Szycie Eko-woreczków
 • Strefa ekologiczna Żywiec-Zdrój
 • Eko-warsztaty, Śląski Ogród Botaniczny
 • Warsztaty plastyczno-ekologiczne, Stowarzyszenie Polska 2050
 • Rodzinny spacer przyrodniczy, Pracownia Edukacji Żywej

 

Panel edukacyjny:

 • „Pozytywny wpływ pasterstwa na problemy hydrologiczne” – Józef Michałek
 • „Susza w górach – nadeszła czy nadciąga?” Bogdan Ogrodnik i Maja Głowacka

Wspólne granie i śpiewanie z podopiecznymi i instruktorami Fundacji Braci Golec

Plogging

1400 Koncert GOORAL

1500 Sprzątanie szlaków

INFORMACJE DODATKOWE

 1. Impreza odbędzie się w ścisłym reżimie sanitarnym
 2. Dojazd i powrót z wydarzenia we własnym zakresie
 3. Wszelkie zmiany ws. wydarzenia będą na bieżąco aktualizowane na stronie FB Czyste Beskidy
 4. Akceptując powyższy regulamin uczestnicy Czyste Beskidy Festiwal 2020 wyrażają tym samym zgodę na wykorzystanie przez organizatora zdjęć oraz innych informacji do celów promocyjnych.